Trwa ładowanie...
Zielona Góra, ul. Wyczółkowskiego 75

Misja

Sprawić, aby życie było warte życia.

Celem Fundacji jest stworzenie takiej przestrzeni dla ludzi, która umożliwi im rozwój oraz samorealizację. Pozwoli odnaleźć równowagę pomiędzy różnymi strefami koniecznymi do osiągnięcia szczęścia. 

„Psychologia pozytywna koncentruje się na tym, co sprawia, że życie jest warte życia. Jej badania i praktyka mają wyjaśnić tajemnice ludzkiej siły i przyczynić się do jej wzrostu." Martin SeligmanPsychologia pozytywna zwiększa szanse na odczuwanie szczęścia, bo radość z życia rodzi się wtedy, kiedy to życie przeżywane jest świadomie, zgodnie z własnymi potrzebami i upodobaniami.

Psychologowie Martin Seligman i Christopher Peterson stworzyli listę cnót, uniwersalną dla wszystkich społeczeństw i kultur. Sześć cnót podstawowych, które podporządkowują sobie 24 zalety charakteru.
Cnoty to:

Mądrość i wiedza – siły poznawcze, które wiążą się z nabywaniem i wykorzystywaniem wiedzy

 • Kreatywność - myślenie o nowych i produktywnych sposobach robienia pewnych rzeczy
 • Ciekawość – zainteresowanie wszystkim co wokół
 • Zamiłowanie do zdobywania wiedzy – doskonalenie nowych umiejętności, poszerzanie swojej wiedzy
 • Krytycyzm - wszechstronne analizowanie spraw, dążenie do obiektywizmu
 • Perspektywa – zdolność do oferowania mądrej rady innym

Odwaga – siły emocjonalne i siła woli, pozwalające na realizowanie zamierzeń pomimo przeciwności zewnętrznych i wewnętrznych

 • Dzielność – podejmowanie działań, niewycofywanie się pod wpływem gróźb, trudności lub bólu, zdolność do opanowania lęku, obrona własnych przekonań, robienie tego, co uważa się za słuszne
 • Wytrwałość – realizowanie celów niezależnie od trudności bądź ograniczeń, pracowitość, kończenie rozpoczętych działań
 • Autentyczność – przezentowanie siebie w szczery sposób, niezafasłszowany sposób, wyrażanie prawdy, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje uczucia i działania
 • Witalność – działanie z energią, zapałem, podchodzenie do życia z eksytacją i energią, traktowanie życia jako przygody

Humanitaryzm – zespół sił interpersonalnych, skłaniających do troski o innych

 • Intymność – cenienie intymnych relacji z innymi, ufność wobec innych, wchodzenie w bliskie, wzajemne relacje oparte na trosce, bycie blisko ludzi
 • Życzliwość – bezinteresowne działanie na rzecz innych i czerpanie z tego radości, współczucie, altruizm
 • Inteligencja społeczna – świadomość emocji i motywów własnych i innych ludzi, wrażliwość na nie, wiedza na temat tego co należy robić , aby się dostosować do różnych sytuacji społecznych; wiedza na temat tego, co kieruje zachowaniem innych

Sprawiedliwości – siły obywatelskie, leżące u podstaw zdrowego życia społecznego

 • Poczucie wspólnoty i postawa obywatelska – poczucie prznależności do grupy, bycie lojalnym wobec grupy, efektowne działanie w ramach grupy
 • Bezstronność – traktowanie wszystkich ludzi sprawiedliwie i równo, nie podejmowanie decyzji na bazie przesłanek osobistych
 • Przywództwo – zdolność mobilizowania członków grupy do działania i przewodzenia im, dbałość o dobre relacje w grupie, uwzględniając opinie różnych jej członków

Umiar – siły chroniące przed przesadą, popadaniem w skrajności

 • Wielkoduszność – umiejętność przebaczania, dawania „drugiej szansy" brak mściwości, zdolność do przekraczania złości i urazy
 • Pokora i skromność – nieposzukiwanie poklasku, pozwolenie, aby własne osiągnięcia mówiły same za siebie, uczciwość wobec siebie, otwartość na krytykę
 • Roztropność – ostrożność w dokonywaniu wyborów, niepodejmowanie nadmiernego ryzyka, kontrola impulsywnych zachowań, przewidywanie konsekwencji własnych działań, nierobienie rzeczy, których później można żałować
 • Samokontrola – regulowanie tego co się czuje i robi, opieranie się pokusom, kontrola swoich emocji, pragnień

Transcendencja – zespół sił otwierających na to, co „wyższe”, uniwersalne, dające poczucie sensu

 • Wrażliwośc na piękno i doskonałość – zauważanie i docenianie piękna, doskonałości we wszystkich obszarach życia i w codziennych drobiazgach, odczuwanie podziwu, zachwytu, wzruszenia
 • Wdzięczność – docenianie otrzymanego dobra, bycie świadomym dobrych rzeczy, które się przydarzają i bycie wdzięcznym za nie, umiejętność wyrażania wdzięczności
 • Nadzieja i optymizm – wiara w to, że przyszłość będzie dobra i działanie na jej rzecz
 • Poczucie humoru i pogody ducha - zamiłowanie do śmiechu i przekomarzania, uśmiechanie się do ludzi, widzenie jasnej strony, dystans wobec wydarzeń
 • Duchowość – świadomość sakralnego wymiaru życia, posiadanie spójnych przekonań o sensie życia, kształtujących codzienne zachowania i napawających otuchą w trudnych chwilach

Zestwienie uniwersalnych cnót i sił nie zawiera wielu pożądanych w obecnych czasach właściwości takich jak : niezależność, asertywność, bogactwo. Badanie psychologiczne potwierdzają, że nie dają one trwałego zadowolenia i szczęścia. Nie ma człowieka, który posiadałby wszystkie wymienione sił charakteru. Określenie sił charakteru może być dobry punktem wyjścia do pracy nad sobą. Siły, te można w sobie kształtować i praca ta może sama w sobie dać szczęście. Ludzie, którzy wykorzystują w działaniu swoje cnoty i siły charakteru czerpią większą satysfakcję z życia, częściej doświadczają pozytywnych emocji i łatwiej dokonują zmian.
Jeżeli masz ochotę poznać swoje siły charakteru wejdź na stronę
https://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey i wypełnij tam zamieszczoną ankietę.