Trwa ładowanie...
Zielona Góra, ul. Wyczółkowskiego 75

Nasz zespół

Jacek Kanclerz Psycholog, trener mentalny, trener biznesu.
W praktyczny sposób łączy wiedzę teoretyczną i 30 – letnie doświadczenie pracy w biznesie, sporcie i edukacji.
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, specjalność: psychologia sportu, Uniwersytetu SWSP w Sopocie, specjalialność psychologia pozytywna, Uniwersytetu SWSP w Poznaniu, kierunek psychologia, specjaliność: psychologia dziecka. Absolwent certyfikowanych szkoleń: RSA biofeedback, Mediacja w sporcie, Relacja „ Ja- Ciało", Association for Contextual Behavioral Science Polska: Terapia Akceptacji i Zaangażowania, NLP – Kadra Zarządzająca.
Doświadczenie w biznesie zdobywał na stanowiskach managerskich i jako prywatny przedsiębiorca.
Biegłość w pracy z ludźmi w funkcjach zarządzających, trenerskich i szkoleniowych.
Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w organizacjach pozarządowych (ZHR, KPH) i klubach sportowych (Muszkieterowie Zielona Góra, KS Falubaz Zielona Góra, Klub Tańca Sportowego Gracja, Sportowy Klub Taneczny MEGA DANCE, Fundacja Rozwoju Kolarstwa Krzysztofa Kuźniara, KS Toruń). W indywidualnej pracy z zawodnikami jako trener mentalny i konsultant pracowała w takich dyscyplinach jak: kolarstwo, żużel, koszykówka, boks, pięciobój nowoczesny, pływanie, sportowy taniec towarzyski, rock'n'roll akrobatyczny, piłka nożna.
Specjalizuje się w obszarach: pracy z emocjami i stresem, odporności psychicznej w sytuacjach ekspozycji społecznej.

Iwona Kopaczyńska Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kursu EEG Biofeedback, pedagog, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Specjalizuje się w pedagogice wczesnoszkolnej, przedszkolnej i pedeutologii. Od wielu lat kształci studentów pedagogiki. Realizuje badania w zakresie procesu uczenia się i rozwoju osobistego u dzieci w wieku szkolnym. Interesuje się problematyką maksymalizowania potencjału rozwojowego, poprawiania koncentracji uwagi, pamięci i motywacji. Pracuje także z tymi, którzy chcą poprawić swoje możliwości poznawcze, wykorzystując także EEG biofeedback. Jest autorką książki Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004, artykułu Uwaga dzieci jako brama uczenia się-zawartego w pracy zbiorowej pt. Edukacja dziecka. Badania i praktyka pedagogiczna, pod redakcją W. Segiet, B. Walak, A. Lis-Zaldivar .- Gorzów Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015 oraz wielu innych publikacji.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma elektronicznego "Inspirator", skierowanego do refleksyjnych nauczycieli i osób zaangażowanych w działalność pedagogiczną.
W 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej za swoją działalność pedagogiczną i naukową.
Marlena Szajkowska Magister socjologii, absolwentka kursu EEG Biofeedback
Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich. Posiada 10-letnią wiedzę i doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania. Uczestniczka badań nad zachowaniami społecznymi i ekonomicznymi studentów zielonogórskich uczelni. Interesuje się problematyką koncentracji uwagi, mindfullnes. Trenuje z osobami, które chcą podnieść swój potencjał wykorzystując nowoczesne metody: Fitlight Trainer i Biofeedback.
Katarzyna Walewska mgr psychologii o specjalności klinicznej, psychoterapeuta w procesie szkolenia, certyfikowany terapeuta dźwiękiem metodą Petera Hessa, praktyk metody Redukcji Stresu za pomocą Uważności MBSR wg. Kabat – Zinna

Absolwentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii w Poznaniu – mgr psychologii o specjalności klinicznej – jednolite studia magisterskie, psychoterapeuta w procesie szkolenia.

Psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Ciborzu. Założycielka Pracowni Psychologiczno – Terapeutycznej „SejfMind”.

Dotychczasowe doświadczenie psychologiczne zdobywała m.in. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych, Centrum Medycznym HCP w Poznaniu i Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - Oddział Psychiatryczny dla Dzieci.

W swojej pracy stosuje podejście Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, które jest nurtem integrującym wiedzę medyczną z wiedzą psychoterapeutyczną. TPP opiera się na odkrywaniu i aktywizowaniu indywidualnych zasobów systemowo – rodzinnych. Jest podejściem humanistyczno – psychodynamicznym wyróżniającym się holistycznym spojrzeniem na naturę ludzką (bio – psycho – społecznie - duchowo).

Nieustannie poszerza i aktualizuje wiedzę biorąc udział w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach. Ukończyła Certyfikowane szkolenia: Association for Contextual Behavioral Science Polska - Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Mindfulness - Stressed Based Reduction, Działania Twórcze oraz Konstruktywne metody Rozwiązywania Konfliktów. Swoją pracę opiera na zasadach Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa.

W czym pomagam?

Terapia indywidualna/par oraz doradztwo psychologiczne: zaburzenia lękowe, depresja, trauma i stres, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, kryzysy emocjonalne, problemy w relacjach osobistych i zawodowych, poszukiwanie sensu życia i rozwój osobisty, uzależnienia związane ze stosowaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, współuzależnienia, doświadczenia problemu alkoholowego w rodzinie, doświadczenie przemocy i związanych z tym urazowych sytuacji.

Zajmuję się również diagnostyką psychologiczną: diagnoza kliniczna, obecność uszkodzeń organicznych w CUN, zdolności poznawcze- intelekt.

Kontakt email: walewska.psycholog@gmail.com

Kontakt tel: 696845422

W ramach realizacji sesji indywidualnch, warsztatów, szkoleń, projektów współpracujemy ze specjalistami z dziedzin:
fizjoterapia, dietetyka, przygotowanie motoryczne, psychologia, pedagogika.