Trwa ładowanie...
Zielona Góra, ul. Wyczółkowskiego 75

Rada Fundacji

Krzysztof Vollkommen Przewodniczący Rady
Przedsiębiorca, właściciel agencji reklamowej. W pracy stosuje zasadę, że nie ma problemów, istnieją tylko wyzwania, którym warto sprostać, aby się rozwijać i realizować swoje marzenia. W życiu zawodowym i prywatnym stawia przede wszystkim na pozytywne relacje z drugim człowiekiem oparte na akceptacji i tolerancji. Realizuje ideę psychologii pozytywnej, że życie jest warte życia. Wyznaje zasadę: żeby mieć dobre życie trzeba zadbać o te cechy charakteru, które nie są dzisiaj na topie, czyli otwartość na informację o własnych błędach i ograniczeniach. Były instruktor ZHR, czynny członek Kręgu Przyjaciół Harcerstwa. Mąż i ojciec trójki dzieci, zapalony żeglarz od 40 lat. Swoje pasje realizuje razem z rodziną.
Iwona Kopaczyńska Członkini Rady
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kursu EEG Biofeedback, pedagog, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2002 roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Gościnnie wykładała w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp, na Uniwersytecie w Ostravie, w WSPiA w Poznaniu. Współpracowała przy kilku projektach z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, była recenzentką innowacyjnych programów edukacyjnych dla dzieci.
Specjalizuje się w pedagogice wczesnoszkolnej, przedszkolnej i pedeutologii. Od wielu lat kształci studentów pedagogiki. Realizuje badania w zakresie procesu uczenia się i rozwoju osobistego u dzieci w wieku szkolnym. Interesuje się problematyką maksymalizowania potencjału rozwojowego, poprawiania koncentracji uwagi, pamięci i motywacji. Pracuje także z tymi, którzy chcą poprawić swoje możliwości poznawcze, wykorzystując także EEG biofeedback.
Jest autorką książki Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004, artykułu Uwaga dzieci jako brama uczenia się-zawartego w pracy zbiorowej pt. Edukacja dziecka. Badania i praktyka pedagogiczna, pod redakcją W. Segiet, B. Walak, A. Lis-Zaldivar .- Gorzów Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015 oraz wielu innych publikacji.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma elektronicznego "Inspirator", skierowanego do refleksyjnych nauczycieli i osób zaangażowanych w działalność pedagogiczną.
W 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej za swoją działalność pedagogiczną i naukową.
Na co dzień jest mężatką, mamą dwóch córek, które wspiera w wyznaczaniu i dążeniu do celów, w odkrywaniu osobistych możliwości i pokonywaniu słabości. Uczy czerpania radości z realizowanej aktywności, dostrzegania nawet drobnych osiągnięć i wzmacnia wiarę we własną sprawczość.
Sama lubi jazdę na nartach, wędrówki po górach i pływanie w otwartych akwenach, bo doświadczenie przestrzeni jest źródłem siły.
Paweł Kochański Członek Rady
Architekt prowadzący własną pracownię architektoniczną. W zawodzie znalazł swoje powołanie i konsekwentnie podąża za nim od 30 lat. Cele, które realizuje w pracy to zadania, które wyznacza swoim marzeniom. Od wielu lat dzieli się swoją pasją ze studentami jako pracownik Uniwersytetu Zielongórskiego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Jest członkiem i przewodniczącym Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz wiceprezesem Stowarzywszenia Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze.
W życiu prywatnym pasjonat żeglarstwa i miłośnik narciarstwa. Jego najnowsze odkrycie to tango argentyńskie, w którym realizuje się wraz z żoną. Na codzień stosuje zasadę, że aby odnieść sukces, nie można próbować ciagle tego samego. Uważa, że uczymy się tylko z tych doświadczeń, które poddamy analizie a wnioski wprowadzamy w życie. Żona – architekt krajobrazu, aktywna pasjonatka tańca towarzyskiego. Spełniony ojciec dwójki dzieci. W relacjach rodzinnych i przyjacielskich stosuje zasadę, że spełnienie i sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień przez całe życie.