Trwa ładowanie...
Zielona Góra, ul. Wyczółkowskiego 75

Sport

Swoją ofertę kierujemy do sportowców, trenerów, działaczy sportowych oraz rodziców młodych zawodników.

TRENING MENTALNY dla zawodnikaWarto wiedzieć, że:

 • trening mentalny jest integralną częścią przygotowań zawodnika, wpływa na myśli, emocje, przekonania
 • w sferze mentalnej sportowiec odnajduje siłę i determinację do pokanania swoich słabości i wyzwań
 • trenując "mentalność mistrza" zawodnik zwiększa swoje szanse na sukces!

CELE

 • określenie długoterminowych celów i realnego planu ich realizacji
 • poznanie emocji poprzedzających optymalne wykonanie zadania
 • budowa pewności siebie i wiary we własne możliwości
 • wypracowanie rytuałów przed rywalizacją
 • określenie priorytetów i strategii ich osiągnięcia

ODKRYCIE NIEZNANEGO

 • poszukiwanie niewykorzystanego potencjału
 • zmiana przygotowania sportowego
 • „podkręcenie" odporności psychicznej
 • praca nad koncentracją przed i w trakcie startu
 • poznanie technik relaksacyjnych
 • poznanie technik wizualizacji

WYŻSZY POZIOM

 • wzrost koncentracji uwagi
 • wzrost wiary we własne możliwości
 • kontrola nad stresem
 • wyznaczenie idealnego poziomu motywacji
 • podniesienie jakości działania

OFERTA

 • konsultacje psychologiczne
 • doradztwo w zakresie modelowego przygotowania do rywalizacji
 • analiza i kontrola interdyscyplinarnego rozwoju zawodnika
 • wyznaczanie celów na przyszłość
 • konsultacje w zakresie umiejętnej komunikacji na linii zawodnik - trener, zawodnik - rodzic
 • analiza potencjału zawodnika


Ważne dokumenty do pobrania:
Praktyka optometrysty a sport - pobierz


KONSULTACJE, WARSZTATY DLA RODZICÓW


WŁAŚCIWE DROGI

 • jak mądrze wspierać karierę sportową swojego dziecka
 • nie potrafisz znaleźć porozumienia z trenerem swojego dziecka
 • martwisz się, że dziecko przestało czerpać radość z uprawiania sportu
 • chcesz nauczyć swoje dziecko zarówno wygrywać, jak i przegrywać
 • twoje dziecko nie potrafi odnaleźć się w drużynie sportowej

SZANSA NA SUKCES

 • pozytywna i radosna relacja z dzieckiem
 • radość z uprawiania sportu
 • umiejętność adekwatnego reagowania na wyniki sportowe dziecka
 • wzrost jakości komunikacji na linii trener – dziecko – rodzic
 • umiejętność skupienia się na emocjach dziecka i radzenia sobie z nimi

OFERTA

 • konsultacje w zakresie interdyscyplinarnego rozwoju twojego dziecka
 • konsultacje w zakresie sposobów motywowania twojego dziecka do codziennej pracy
 • doradztwo w zakresie planowani rozwoju sportowego twojego dziecka
 • konsultacje w zakresie umiejętnej komunikacji na linii: trener - rodzic - dziecko
 • konsultacje w zakresie doceniania postępów i wysiłków twojego dziecka
 • zajęcia treningowe razem z dzieckiem
 • trening umiejętności psychologicznych dla rodziców w sporcie

KONSULTACJE, SZKOLENIA dla trenerów, działaczy sportowych


CZAS ZMIAN/ DOSKONALENIE WARSZTATU

 • w jakim kierunku podążać w pracy z zawodnikiem
 • jak poprawić odporność psychiczną
 • jak poprawić komunkację z grupą
 • jak pracować nad relacją na linii zawodnik – trener – rodzic
 • nowe metody rozwiązywania konfliktów oraz kryzysów w grupie
 • jak odzyskać motywację i radość z trenowania zawodników
 • poszukiwanie niewykorzystywanych rezerw

PROFIT

 • opanowanie silnych emocji, stresu, frustracji
 • optymalizacja czasu
 • umiejętność łączenia pracy zawodowej i życia prywatnego
 • pozytywne relacje z zawodnikami, rodziną i przyjaciółmi
 • optymalne zarządzanie własna karierą i karierą zawodników
 • obiektywna ocena założonych celów
 • rozwój sportowy zawodników w oparciu o ideę sportu pozytywnego

OFERTA

 • konsultacje psychologiczne
 • kolektywna analiza potencjału zawodników
 • analiza i kontrola rozwoju zawodnika
 • uczestnictwo w treningach w roli obserwatora
 • wyznaczenie celów na przyszłość
 • konsultacje w zakresie modelowego przygotowania do rywalizacji w ramach treningu mentalnego

W PRACY WYKORZYSTUJEMY