Trwa ładowanie...
Zielona Góra, ul. Wyczółkowskiego 75

Strefa komfortu i relaksu

W strefie komfortu i reklaksu realizujemy programy świadomej pracy z umysłem i ciałem. Wykorzystujemy metody psychoregulacji w celu uzyskania większej stabilności i samoregulacji. Pozytywne oddziaływania metod psychoregulacji mogą być osiągnięte po rozpoznaniu potrzeb jednostki. Bardzo ważną rolę przy wyborze metody odgrywają indywidualne preferencje i potwierdzenie uzyskanych wyników.

Przykładowo:
 • regulację napięcia mięśniowego można uzyskać stosując relaksację mięśniową
 • podniesienie pewności siebie i pokonanie strachu można uzyskać drogą wizualizacji i autosugestii
 • poprawę koncentracji w działaniu poprzez medytację
 • przyspieszenie odpoczynku można uzyskać metodą relaksacji oddechowej
Końcowym efektem oddziaływania psycholregulacji powinna być samokontrola, która polega na dostrojeniu i sharmonizowaniu wszystkich aspektów działania. Doskonalenie i rozwój człowieka kierowane są przez podlegające wytrenowaniu cechy znajdujące się w ludzkim umyśle. 
(za Jadwiga Kłodecka-Różalska, Radzimy sobie ze stresem).

Oferujemy techniki:
 • oddychanie przeponowe
 • relaksację oddechową
 • wizualizację bezpiecznego miejsca
 • trening wizualizacji i autosugestii
 • trening uważności
 • trening Jacobsona
 • trening Schultza
Przykładowe techniki stosowane w pracy z Klientem.

Progresywna Relaksacja Jacobsona:

metoda polegająca na stopniowym, naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych grup mięśniowych, aby kontrolując napięcie mięśni wykorzystywać te świadome odczucia do uwalniania się od napięcia psychicznego.

Pomaga w:

 • w redukcji objawów lękowych
 • zwiększenie zaufania do siebie
 • zmniejszenie nadciśnienia i poprawa pracy serca
 • lepsza praca żołądka i jelit
 • rozwój kreatywności
 • panowanie nad własnymi emocjami
 • poprawa jakości snu

Pobrano z YouTube.

Trening Autogenny Shultza:

metoda samokontroli, w której za pomocą autosugestii ciężaru i ciepła uzyskiwane jest rozluźnienie poszczególnych cześci ciała, co może prowadzić do zmniejszenia napięcia psychicznego, tj. relaksacji, lub też wzrostu koncentracji i wewnętrznej aktywności.

Wspomaga leczenie:

 • nadmiernego napięcia psychicznego
 • dolegliwości psychosomatycznych
 • nerwic
 • nadpobudliwości
 • wahań hormonalnych
 • zaburzeń foniatrycznych
 • problemów neurologicznych

Pobrano z YouTube.

Trening wyobrażeniowy:

metoda polegająca na celowym, racjonalnym wykorzystaniu wyobrażeń w procesie psychologicznego przygotowania do działalności. Przywołanie obrazów minionych doświadczeń, jak również tworzenie metodą pozytywnych skojarzeń połączeń między układem nerwowym a motoryką ułatwia realizację zaplanowanego „programu”.

 

Sugestie hipnotyczne: 

metoda, w której odpowiednie oddziaływania sugestią słowną na zespół naturalnych reakcji psychofizjologicznych występujących wskutek wytworzenia się specyficznej interakcji między dwiema osobami, można doprowadzić do „odblokowania” i zmiany niekorzystnych nawyków lub nastawień, poprawy samopoczucia, wzrostu pewności siebie i wiary we własne możliwości.